عراق قصد دارد در ماه‌های آینده میزان صادرات نفت خود به چین را تا شصت درصد افزایش دهد. عراق در حال حاضر حدود نهصد هزار بشکه نفت خام در روز به چین صادر می‌کند. اما به گفته مقامات نفتی در بغداد، این کشور قصد دارد میزان صادرات خود را در سال دو هزار و نوزده میلادی به یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار بشکه در روز برساند. ناظران می‌گویند این میزان احتمالاً جایگزین نفت ایران خواهد شد. چین بزرگترین واردکننده نفت ایران است که برای مدتی محدود، به شرط کاهش معنادار، از تحریم ایالات متحده علیه خرید نفت ایران معاف شده است.

در ماه‌هایی که از اعلام قصد ایالات متحده برای تحریم نفت ایران می‌گذرد، دو کشور به ظاهر دوست و هم‌پیمان جمهوری اسلامی، یعنی عراق و روسیه در شمار کشورهایی بوده‌اند که بیشترین افزایش را در تولید و صادرات نفت داده‌اند.