جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا رسماً از اینکه کشورش در سال هزار و نهصد و سی و نه میلادی به یک کشتی آلمانی حامل پناهجویان یهودی اجازه ورود به آن کشور را نداد عذرخواهی کرد. ترودو که روز گذشته در پارلمان کانادا صحبت می‌کرد، به دو زبان انگلیسی و فرانسه گفت گذشت چندین دهه نه داغ شرم این عمل را بر پیشانی کانادا کمرنگ کرده و نه موجب شده که بار این گناه بر شانه‌های آن کشور سبک شود.

کشتی سینت لوییز با بیش از نهصد مسافر، که همگی پناهجویان یهودی بودند و از آلمان نازی می‌گریختند، در سال هزار و نهصد و سی و نه، پس از آنکه اجازه پهلو گرفتن در ایالات متحده و کوبا را نیافت به سمت کانادا حرکت کرد. اما دولت کانادا نیز حاضر نشد به سرنشینان این کشتی پناه دهد. در نتیجه کشتی ناچار شد به اروپا بازگردد. بیش از دویست و پنجاه تن از سرنشینان کشتی در جریان هولوکاست به قتل رسیدند.

مشروح سخنان جاستین ترودو و ماجرای کشتی سینت لوییز و مسافران آن را می‌توانید در برنامه آینده یهودی‌ستیزی و هولوکاست در صدای اسرائیل بشنوید.