در دانمارک، چهار تن به ظن “تهدید امنیت ملی” آن کشور بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها، این افراد نزدیک به جمهوری اسلامی هستند. بازداشت این افراد تنها چند روز پس از بازداشت گسترده افراد مرتبط با رژیم ایران در فرانسه به اتهام حمایت از تروریسم انجام شده است.

دولت فرانسه، روز سه شنبه اموال دو شهروند ایرانی و نیز اموال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را در خاک آن کشور مسدود کرد. وزارت‌خانه‌های کشور، خارجه و اقتصاد فرانسه با صدور بیانیه‌ای، ضمن اعلام این خبر، تأکید کردند که پاریس به مبارزه با تروریسم، به ویژه در خاک فرانسه ادامه می‌دهد.

پلیس و نیروهای امنیتی فرانسه نیز در همان روز به یک مرکز اسلامی وابسته به حکومت ایران در شهر کوچکی در نزدیکی بندر دانکرک در شمال فرانسهحمله کردند. پلیس فرانسه اعلام کرد که از این مرکز اسلامی به نام “الزهرا” اسلحه غیرمجاز ضبط کرده و به همین دلیل چند تن بازداشت و این مرکز تعطیل شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، مرکز الزهرا از مدتها قبل به ظن ارتباط با گروه‌های تروریستی مانند حماس و حزب‌الله، تحت نظر سازمان‌های امنیتی فرانسه قرار داشته است.