وزیر اطلاعات و ترابری اسرائیل میگوید از طرح اتحادیه اروپا مبنی بر وصل کردن مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن به باریکه غزه آگاه است و این طرح به مرحله اجرا در نخواهد آمد.

ییسرائل کاتص صبح امروز در گفتگو با رادیو اسرائیل اظهار داشت: به وضوح اعلام کردم که باریکه غزه به کرانه باختری وصل نخواهد شد و این گونه طرحها غیر قابل قبول است و اجرایی نخواهد شد.

رادیو اسرائیل صبح امروز گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا بدون در جریان گذاشتن اسرائیل طرحی برای وصل کردن کرانه باختری رود اردن به باریکه غزه تنظیم کرده است. این طرح که اجرای آن نزدیک به سی سال به طول خواهد انجامید، شامل احداث فرودگاه، بندر، و خطوط راه آهن است که کرانه باختری را به باریکه غزه وصل خواهد کرد.

اتحادیه اروپا در واکنش به بازتاب این خبر اعلام کرد که نیازی به اجازه اسرائیل برای تنظیم این طرح ترابری ندارد و به همین دلیل خواستار دریافت چنین اجازه ای از اسرائیل نشده است. به گفته مقامات اتحادیه اروپا، این طرح بخشی از سرمایه گذاری این نهاد در راستای برپایی یک کشور فلسطینی است.