وزیر امنیت داخلی اسرائیل به سوء قصد چندی پیش به عزیز اسبر، دانشمند موشکی دولت سوریه واکنش نشان داد.

گیلعاد اردان، صبح امروز در گفتگو با رادیو اسرائیل اظهار داشت: جهان بدون عزیز اسبر، جهان بهتری است. و افزود: او کسی بود که در تجهیز پلیدترین حکومتهای جهان به سلاح های پیشرفته دست داشت.

این عضو کابینه سیاسی-امنیتی اسرائیل، با این حال از واکنش به گزارشهایی مبنی بر اینکه موساد، سازمان اطلاعات خارجی کشور در سوء قصد به عزیز اسبر دست داشته خودداری کرد.

در این میان، نشریه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از کسی که او را یک مقام بلندپایه در یک سرویس اطلاعاتی خاورمیانه ای نامید نوشت که موساد مسؤول سوء قصد به عزیز اسبر بوده است.