رئیس جمهور منتخب برزیل میگوید هنوز تصمیمی مبنی بر انتقال سفارت کشورش از تل‌آویو به اورشلیم گرفته نشده است.

این اظهارات ژائیر بولسونارو در حالی بیان میشود که مصر چندی پیش از لغو سفر وزیر خارجه برزیل به قاهره خبر داده بود. به گفته برخی ناظران سیاسی، لغو این دیدار در اعتراض به اظهارات پیشین آقای بولسونارو مبنی بر انتقال سفارت کشورش به اورشلیم صورت گرفته است. رئیس جمهور منتخب برزیل شب گذشته به خبرنگاران گفت که نمیداند چرا در حالی که تصمیمی در باره انتقال سفارت کشورش گرفته نشده مصر این دیدار را لغو کرده است.

ژائیر بولسونارو در جریان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود که سفارت برزیل در اسرائیل را از تل‌آویو به اورشلیم منتقل کند. یکی از بلندپایگان نزدیک به او اما، چندی پیش به بخش عبری رادیو اسرائیل گفت که این احتمال قوی است؛ اگر چه تأکید کرد که دولت جدید نخست باید دو موضوع را بررسی کند: اول اینکه آیا چنین اقدامی به نفع صلح در منطقه است و دوم اینکه انتقال سفارت چه تأثیری بر تجارت میلیاردی آن کشور با جهان عرب خواهد گذاشت.