یک گزارش دولت اسرائیل نشان می‌دهد که ده‌ها تروریست فلسطینی در حال حاضر در میان رهبران کمپین تحریم اسرائیل، موسوم به بی‌دی‌اس حضور دارند. این گزارش توسط وزارت امور راهبردی اسرائیل تهیه شده و “تروریست‌های کت و ‌شلوار پوش” نام دارد.

بر اساس این گزارش، در بررسی سیزده شاخه از گروه بی‌دی‌اس، مشخص شده که سی تن از اعضای دو سازمان تروریستی حماس و جبهه خلق برای آزادی فلسطین در رده‌های بالای این شاخه‌ها قرار دارند. بیست تن از این افراد به دلیل اقدامات تروریستی زندانی بوده‌اند و برخی از آنان مستقیماً دست به قتل زده‌اند.

بخشی از این گزارش به رابطه گسترده و به هم پیوسته گروه‌های تروریستی با کمپین بی‌دی‌اس می‌پردازد. در این بخش از جمله به بیش از یکصد مورد ارتباط در زمینه‌های مالی، نیروی انسانی و کارزار بین این گروه‌ها اشاره شده است.

به گفته بسیاری از کارشناسان کمپین تحریم اسرائیل کمپینی یهودی‌ستیزانه است. این گزارش قرار است به چندین زبان ترجمه شده و برای کشورهای مختلف فرستاده شود.

برچسب ها: