فهرست مشترک اعراب در کنست، پارلمان اسرائیل، ناخرسندی خود را از عدم محکومیت قانون دولت – ملت توسط اتحادیه اروپا ابراز کرد. اعضای کمیته روابط خارجی فهرست مشترک روز گذشته با فدریکا موگرینی، مسؤول روابط خارجی اتحادیه اروپا دیدار کردند.

دفتر خانم موگرینی پس از این دیدار با انتشار بیانیه ای اظهار داشت: قانون دولت – ملت پیش از هر چیز یک امر داخلی اسرائیلی است و به این امر مربوط میشود که اسرائیل چگونه خود را تعریف میکند. اتحادیه اروپا همچنان پیامدهای اجرای این قانون را دنبال خواهد کرد.

ایمن عوده، رهبر فهرست مشترک اعراب، روز گذشته در گفتگو با رادیو اسرائیل گفته بود که این دیدار گامی به گفته او ضروری برای مبارزه با قانون دولت – ملت است.

اعضای این فهرست، هفته گذشته نیز با مراجعه به سازمان ملل، خواستار محکوم کردن تصویب قانون دولت – ملت از سوی این نهاد شده بودند. این اقدام واکنش شدید ائتلاف و اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل را به دنبال داشت.

یوئل یولی ادلشتین، رئیس کنست، اعضای فهرست مشترک را به اقدام علیه کشور متهم کرد. وی در این باره اظهار داشت: اعضای کنست، که حقوق خود را از کشور دریافت کرده و از همه ابزارها و مزایای پارلمانی برخوردارند، با کمال گستاخی اسرائیل را در جهان بدنام میکنند.