واکنش به انتقال گازوییل از سوی اسرائیل به باریکه غزه به منظور افزایش تولید برق در آن منطقه همچنان ادامه دارد.

تلویزیون اسرائیل شب گذشته فاش ساخت که تماس میان اسرائیل و قطر، هزینه کننده گازوییل انتقالی به باریکه غزه از طریق موساد، سازمان اطلاعات خارجی کشور صورت گرفته است. این در حالی است که محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، با این اقدام مخالفت کرده و مقامات بلندپایه فلسطینی گفته اند که تشکیلات خودگردان به آن واکنش به گفته آنان مناسبی نشان خواهند داد.

مقامات امنیتی اسرائیل اما میگویند که تامین هزینه سوخت نیروگاه برق باریکه غزه از سوی قطر دور زدن محمود عباس و در واقع تقویت غیرمستقیم حماس تلقی میشود. با این حال، به گفته این مقامات، اسرائیل تصمیم به اجرای آن گرفته چرا که مایل به بهبود وضعیت انسانی در باریکه غزه است.

همانگونه که گفته شد، مقامات تشکیلات خودگردان فلسطینی در این زمینه گفته اند که رام الله، پس از نشست شورای مرکزی سازمان آزادی فلسطین، به این امر واکنش نشان خواهد داد. نشست شورای مرکزی سازمان آزادی فلسطین قرار است در پایان ماه جاری میلادی صورت گیرد.

بر اساس ارزیابی ها، انتقال دویست و پنجاه هزار لیتر گازوییل به نیروگاه تولید برق باریکه غزه باعث خواهد شد که برق تولیدی برای ساکنان این منطقه روزانه از چهار ساعت به هشت ساعت افزایش یابد.