به نوشته یک نشریه عرب زبان، عربستان سعودی اخیرا یک سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین از اسرائیل خریده است. «الخلیج آنلاین» امروز، پنچشنبه، گزارش داد که این معامله در راستای نزدیکی میان عربستان سعودی و اسرائیل و با وساطت ایالات متحده صورت گرفته است.

این نشریه عرب زبان به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت که این معامله تبادل کارشناس و خرید سیستم های تسلیحاتی سنگین و پیشرفته را شامل میشود و شبیه معاملاتی است که پیشتر میان امارات عربی متحده و اسرائیل صورت گرفته است.

به نوشته الخلیج آنلاین، نخستین آتشبارهای این سامانه دفاعی در ماه میلادی دسامبر در منطقه مرزی عربستان سعودی و یمن مستقر خواهد شد.

نادر سفدی، خبرنگار الخلیج آنلاین در اورشلیم میگوید که در آغاز تماس ها میان دو کشور، اسرائیل حاضر به فروش سامانه های دفاع موشکی پیشرفته به کشورهای عربی نبود چرا که بر این باور بود که امنیتش به خطر خواهد افتاد. بر اساس گزارش الخلیج آنلاین، ایالات متحده اسرائیل را به انجام این معامله متقاعد ساخته و عربستان سعودی متعهد خواهد شد که امنیت اسرائیل و همپیمانانش را به خطر نیاندازد.