رئیس یک پژوهشکده معتبر اسرائیلی میگوید امکان رسیدن به صلح با فلسطینی ها در حال حاضر و در آینده نزدیک وجود ندارد.

عاموس یادلین، رئییس موسسه پژوهش های امنیت ملی، وابسته به دانشگاه تل آویو، و فرمانده پیشین رکن اطلاعات ارتش دفاعی صبح امروز در گفتگو با رادیو اسرائیل گفت: امکان رسیدن به صلح با فلسطینی ها در حال حاضر و در آینده نزدیک وجود ندارد. و افزود: در هر توافق صلحی مسؤولیت امنیت در کرانه باختری رود اردن باید همچنان به عهده اسرائیل باشد ولی اسرائیل باید همزمان همزمان برنامه ای یک برنامه اقتصادی و زیرساختی برای برپایی یک کشور فلسطینی، در صورتی که فلسطینی ها مایل به آن باشند، به آنها پیشنهاد کند.

این اظهارات آقای یادلین در حالی است که به گفته رهبر حزب کارگر اسرائیل، صلح موضوع اصلی دیدار روز گذشته او با پادشاه اردن است.

آوی گبای روز گذشته با ملک عبدالله دوم دیدار کرد. بر اساس گزارشها، پادشاه اردن از نیاز به احیای روند صلح و تلاش برای برپایی یک کشور فلسطینی با پایتختی بخش شرقی اورشلیم سخن گفت. آقای گبای صبح امروز در گفتگو با رادیو اسرائیل اظهار داشت بر این باور است که میتوان در چارچوب یک توافق منطقه ای با کشورهای عرب در زمینه جدا شدن اسرائیل از فلسطینی ها بر پایه اصل دو کشور برای دو ملت اقدام کرد. ولی همچنین اظهار داشت که دهه گذشته دهه اتهام های متقابل بوده که هر طرف دیگری را به گریز از صلح متهم کرده است.