دو قربانی عملیات تروریستی روز گذشته در منطقه صنعتی در کرانه باختری رود اردن دیروز و امروز به خاک سپرده شدند.

کیم لِوِنگروند یحزکل، ۲۹ ساله، متأهل بود و یک فرزند هجده ماهه داشت. زیو حجبی، ۳۳ ساله نیز پدر سه فرزند بود.

خانواده های قربانیان تصمیم گرفتند اعضای بدن آنها را اهدا کنند.

در این میان، تحقیقات در این زمینه که تروریست فلسطینی چگونه توانست به این منطقه صنعتی در کرانه باختری اسلحه وارد کند همچنان ادامه دارد.

یکی از نگهبانان این منطقه صنعتی که هزاران اسرائیلی و فلسطینی در آن مشغول به کار هستند صبح امروز در گفتگو با رادیو اسرائیل اظهار داشت: به دلیل ازدحام روزانه هزاران کارگر در ورودی این منطقه صنعتی امکان تفتیش بدنی همه وجود ندارد. ما به سختی میتوانیم تنها مجوزهای کار فلسطینی ها را بررسی کنیم.

تروریست بیست و سه ساله فلسطینی که روز گذشته دو شهروند اسرائیلی را به قتل رساند دارای مجوز کار معتبر در این منطقه صنعتی بود. این امکان مطرح شده که او سلاحی که با آن دو شهروند اسرائیلی را به قتل رساند در کوله پشتی خود جاسازی کرده باشد.

در این میان، نیروهای امنیتی اسرائیل روز گذشته خانه تروریست فلسطینی در روستایی در منطقه طل کرم در کرانه باختری را برای تخریب احتمالی آن بررسی کردند. پدر این تروریست فلسطینی به بخش خبری بنگاه رادیو تلویزیون اسرائیل گفت که فرزندش به او گفته بود از زندگی خسته شده است. این تروریست که سلیمان نعالوه نام دارد پیشتر در فیسبوک نوشته بود که خدا آنچه را که منتظرش بوده به او بشارت داده است.

ارتش دفاعی اسرائیل میگوید چند فلسطینی را به ظن دست داشتن در عملیات ترورسیتی روز گذشته بازداشت کرده است.