تلاش یک تروریست فلسطینی برای آسیب رساندن به شهروندان اسرائیلی ناکام ماند.

این تروریست زن فلسطینی شک یک مسؤول امنیتی غیرنظامی در یک پمپ بنزین در ورودی یکی از آبادی های اسرائیلی نشین در کرانه باختری را برانگیخت. مسؤول امنیتی حضور این زن را به مقامات امنیتی گزارش داد. هنگامی که نیروهای پلیس مرزی اسرائیل به این زن فرمان ایست دادند، او با قیچی به آنها حمله ور شد و به دنبال واکنش مسلحانه پلیس مرزی زخمی و بیمارستانی در اورشلیم منتقل شد. نیروهای پلیس مرزی در جستجوی کیف این زن، یک چاقو نیز پیدا کردند.

روز گذشته نیز یک تروریست دیگر فلسطینی که در آبادی کریات اربع در نزدیکی شهر حبرون (الخلیل) تلاش به چاقو زدن به شهروندان اسرائیلی کرده بود به ضرب گلوله نیروهای امنیتی اسرائیلی زخمی و به بیمارستان منتقل شد.