هزاران تن از شهروندان عمدتاً اتیوپیایی‌تبار اسرائیل شب گذشته در تل‌آویو تظاهرات کردند. این شهروندان به آنچه خشونت پلیس علیه سیاه پوستان در اسرائیل می‌خوانند اعتراض دارند. این تظاهرات پس از آن صورت می‌گیرد که چند روز پیش یک جوان اتیوپیایی‌تبار در مرکز اسرائیل هدف گلوله پلیس قرار گرفته و کشته شد.

در جریان تظاهرات شب گذشته، شماری اندک از معترضان نیز دست به خشونت زده و در نتیجه درگیری‌ها شش مأمور پلیس زخمی شدند. یازده تن از تظاهرکنندگان که اقدام به خشونت کرده بودند بازداشت شدند. این افراد امروز به حکم دادگاه آزاد شدند.

رییس پلیس اسرائیل امروز افرادی را که در جریان تظاهرات دیشب دست به خشونت و تخریب زدند “اقلیتی بسیار کوچک” نامید که اقداماتشان نمی‌تواند “دستآورد تأثیرگذار” تظاهرکنندگان را تحت‌الشعاع قرار دهد. موتی کهن همچنین گفت که می‌کوشد با همکاری رهبران جامعه اتیوپیایی‌تباران اسرائیل، بار دیگر اعتماد این جامعه را به پلیس جلب کند.