گونن سگو، وزیر پیشین دولت اسرائیل به اتهام خود در زمینه جاسوسی برای جمهوری اسلامی اعتراف کرد. دادگاه اورشلیم امروز اعلام کرد که آقای سگو، در مذاکره با دادستان‌ها، پذیرفته که در قبال اعتراف به جاسوسی، حکمی معادل یازده سال زندان دریافت کند. بر اساس توافق سگو با دادستان‌ها، در اتهام کمک به دشمن در زمان جنگ که در ادعانامه نخستین علیه او وجود داشت، در برابر اعتراف وی به جاسوسی، از دادخواست نهایی حذف شده است.

آقای سگو که در سالهای اخیر در نیجریه زندگی می‌کرد، بهار امسال قصد ورود به گینه استوایی را داشت، ولی آن کشور به خاطر سوء سابقه او در زمینه مواد مخدر، مانع از ورود او به خاک خود شد. گینه استوایی این وزیر سابق اسرائیلی را بازداشت کرده و او را به اسرائیل تحویل داد.

بر اساس کیفرخواست ارائه شده از سوی دادستانی کل کشور، روابط آقای سگو و جمهوری اسلامی شش سال پیش آغاز شده و او در این مدت دو بار برای دیدار با مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده است. وی مظنون است که در دیگر نقاط جهان نیز با مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی دیدار کرده و سیستمی برای رمزگزاری پیامهای خود به ایران از سوی آنان دریافت کرده است.

ماموریت آقای سگو بر اساس کیفر خواست جمع آوری اطلاعات در زمینه زیرساخت های انرژی، سایت ها و مقامات سیاسی و امنیتی اسرائیل بوده است. همچنین، بر اساس نسخه خلاصه کیفرخواست که منتشر شده، این وزیر سابق اسرائیل عملیات‌های دیگری هم برای جمهوری اسلامی انجام داده است؛ از جزئیات این عملیات گزارشی منتشر نشده است.

گونن سگو، از طریق وکلای خود، مدعی شده بود که کوشیده به عنوان یک جاسوس دوجانبه عمل کند تا بتواند به عنوان یک قهرمان به اسرائیل بازگردد.

گونن سگو برای کمتر از دو سال در میانه دهه نود وزیر انرژی و زیرساخت اسرائیل بود. او در سال دوهزار و چهار به جرم قاچاق هزاران قرص اکستازی از هلند به اسرائیل بازداشت و محکوم به حبس شد. پس از آزادی، گونن سگو به نیجریه رفت و از آنجا بود که رابطه او با جمهوری اسلامی آغاز شد.