اسرائیل تصمیم گرفته خانه یک تروریست فلسطینی را تخریب نکند.

عبد الرحمن سعاده، بیست و هشت ساله، شش ماه پیش عدیئل کولمن، شهروند اسرائیلی را در محله باستانی اورشلیم به ضرب چاقو به قتل رساند و با شلیک یک مامور پلیس حاضر در منطقه از پای درآمد.

اسرائیل تصمیم داشت به عنوان یک اقدام بازدارنده خانه این فسلطینی را تخریب کند، ولی پس از آنکه خانواده او مدارکی ارائه کردند که نشان میداد او دچار بیماری روانی بوده، از تخریب خانه او صرف نظر کردند.