علی ربیعی از وزارت کار برکنار شد.

در پایان یک جلسه پرتنش در مجلس شورای اسلامی، اکثر نمایندگان به استیضاح علی ربیعی رأی موافق دادند. ربیعی در حالی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برکنار شد که در آغاز جلسه، هیچ کدام از استیضاح‌کنندگانی که برای سخنرانی نام‌نویسی کرده بودند حاضر به سخنرانی نشدند. این موضوع موجب شد که نشست مجلس برای ساعتی تعطیل شود.

پس از بازگشت نمایندگان به صحن مجلس، برخی از موافقان استیضاح همکاران خود را متهم کردند که برای انصراف از سخنرانی، با وزیر معامله کرده‌اند. موضوعی که با واکنش‌هایی همراه شد و رییس مجلس وعده داد که به این اتهام رسیدگی کند.

از سوی دیگر، علی ربیعی، در دفاع از خود “همه ارکان نظام” را مسؤول ایجاد وضع نابسامان کنونی در کشور دانست. او همچنین یکی از نمایندگان را متهم کرد که چون فرد مورد نظرش را به ریاست مس کرمان منصوب نکرده است، بر استیضاح وزیر کار پافشاری می‌کند.

در ساعات آغازین نشست امروز مجلس گفته شد که حسن روحانی به نمایندگان گفته که از ربیعی حمایت نمی‌کند. اما معاون پارلمانی رییس جمهوری در نامه‌ای که پیش از رأی‌گیری خوانده شد، بر حمایت دولت از وزیر کار تأکید کرد.