دادستان کل جمهوری اسلامی، محمدجعفر منتظری، می‌گوید که کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، “برگه زرین” تاریخ دستگاه قضایی رژیم ایران بوده است. او همچنین تهدید کرد که امروز نیز حکومت آماده است با مخالفان خود چنین برخوردی داشته باشد.

منتظری در جریان یک نشست گفت: «من خدمت شما می‌گویم که دستگاه قضایی همانطور که آن سال‌ها با اقتدار در برابر این جریان ایستاد و برخورد با این جریان یک برگه زرینی در تاریخ دستگاه قضایی است، اکنون نیز مصمم است در برابر هر جریانی که بخواهد در مقابل نظام، خواست ملت و امنیت کشور بایستد ایستادگی کند؛ به مانند سال‌های دهه شصت که به موقع منافقین را سر جای خود خشکاند.»

بر اساس گزارش‌های مختلف، در سال‌های دهه شصت هزاران زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. اوج این اعدام‌ها در تابستان سال شصت و هفت و همزمان با پایان جنگ ایران و عراق بود. در آن زمان، تنها در چند هفته، هزاران زندانی سیاسی عمدتاً چپگرا در زندان‌های ایران اعدام شدند. بسیاری از اعدام‌شدگان از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند. آمار دقیقی از شمار قربانیان کشتار تابستان شصت و هفت در دست نیست؛ اما رقم‌هایی از حداقل سه هزار تا بالاتر از ده‌هزار تن در این زمینه منتشر شده است.

بسیاری از اعدام‌شدگان جوانانی بودند که مدت محکومیت خود را گذرانده بودند و در آن روزها بدون محاکمه اعدام شدند. بر اساس گزارش‌ها، مأموران جمهوری اسلامی به دختران باکره پیش از اعدام تجاوز می‌کردند. اعدام‌شدگان تا همین امروز نیز گورِ با نام و نشان ندارند و اجسادشان در گورهای دسته‌جمعی، از جمله در خاوران تهران دفن شده است.