برایان هوک، رییس گروه “اقدام ایران” در وزارت خارجه ایالات متحده به شدت از سرکوب اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران انتقاد کرد. هوک که در جریان نشست بین‌المللی آزادی ادیان صحبت می‌کرد، به تبعیض گسترده علیه بهاییان، یهودیان، مسیحیان، زرتشتی‌ها و مسلمانان غیرشیعه در جمهوری اسلامی، از جمله دراویش و اهل سنت اشاره کرد. مسؤول امور ایران در وزارت خارجه ایالات متحده از جمله به این موضوع اشاره کرد که سنی‌ها در کشوری که خود را ام‌القراء جهان اسلام می‌داند، حق ساخت مسجد، به ویژه در تهران را ندارند.

برایان هوک سپس به تاریخ ایران اشاره کرد. این مقام وزارت خارجه ایالات متحده رواداری دینی کوروش بزرگ را یادآوری کرد و گفت رژیم کنونی ایران باید تحمل عقاید دینی را از بنیانگزار امپراتوری پارس بیاموزد. رییس گروه “اقدام ایران” در وزارت خارجه ایالات متحده سپس به ممانعت رژیم تهران از حضور مردم در پاسارگاد اشاره کرد و پرسید: «رژیم از چه می‌ترسد که نمی‌گذارد مردم به مقبره کوروش بروند؟»

از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی پیروان ادیان و مذاهبِ غیر از شیعه اثنی‌عشری در ایران به شهروند درجه دو مبدل شدند. در چهل سال گذشته همچنین بهاییان در ایران از حقوق شهروندی محروم شده و نوکیشان مسیحی نیز با خطرات بسیاری، از جمله متهم شدن به ارتداد و مرگ روبرو هستند.