صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود افقی بسیار تیره از اقتصاد ایران ترسیم کرده است. بر اساس این گزارش، پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به شدت کاهش پیدا کرده و به منفی یک و نیم درصد برسد. این کاهش رشد اقتصادی سال آینده تشدید شده و به منفی سه و شش دهم درصد خواهد رسید.

از سوی دیگر، تورم نیز در ایران نزدیک به سه برابر افزایش می‌یابد. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم در ایران امسال به مرز سی درصد رسیده و در سال آینده میلادی، ۲۰۱۹، بالغ بر سی و چهار درصد خواهد شد.

کارشناسان هشدار می‌دهند که با رسیدن میزان تورم به رقم کم‌سابقه سی و چهار درصد، در کنار رشد اقتصادی منفی، کشور دچار رکود تورمی خواهد شد. در چنین شرایطی، از سویی بهای کالاها به شدت افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، به دلیل رکود، فرصت شغلی جدیدی ایجاد نشده و بسیاری از افراد شاغل نیز بیکار خواهند شد.