اعدام جوانی که چهار سال پیش یکی از روحانیون پرنفوذ را در شمال ایران به قتل رسانده بود با واکنش شدید در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. حسین اسماعیل‌پور که بامداد دیروز در زندان مرکزی رشت اعدام شد، زمانی که بیست سال داشت، یک روحانی پرنفوذ به نام نصرت فخری‌زاده را به قتل رساند. آقای اسماعیل‌پور مدعی شده بود که وقتی در چهارده سالگی به عنوان طلبه وارد حوزه علمیه شده، بارها از سوی این روحانی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. اما پزشکی قانونی مدعی شد که آزمایش مقعد نشان داده که این جوان هرگز مورد تجاوز قرار نگرفته است.

خانواده متهم می‌گویند که نفوذ بالای خانواده مقتول موجب شده که پزشکی قانونی گزارشی دروغ منتشر کند. برادر مقتول نعمت فخری است که نماینده علی خامنه‌ای در سپاه موسوم به سیدالشهدای تهران می‌باشد. نعمت فخری روز گذشته در مراسم اعدام در زندان رشت حضور داشت. در بیست و چهار ساعت گذشته، تصویر مادر حسین که پشت دیوارهای زندان زجه زده و شیون می‌کند، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است