اعتصاب سراسری که به گفته شهروندخبرنگاران از روز گذشته در بسیاری از شهرهای ایران آغاز شده، امروز نیز در چند شهر ادامه داشت.

بر اساس این گزارشها، اعتصاب در بازار تبریز همچنان ادامه دارد و اردبیل، مراغه، سلماس و تا حدودی مرند و خوی نیز به آن پیوسته اند.

تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی حاکی از فضای امنیتی شدید و حضور نیروی انتظامی در خیابان های تبریز است.

فراخوان این اعتصاب در اعتراض به گرانی و تورم در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی و نیز در میان کاسبان منتشر شده بود.

اعتصاب کامیونداران ایران نیز وارد هجدهمین روز خود شد. تا کنون صدها تن از کامیونداران اعتصابی بازداشت شده‌اند. مقامات انتظامی و قضایی تهدید کرده‌اند که این کامیونداران را به مواردی همچون “قطاع الطریق” بودن متهم خواهند کرد که می‌تواند احکام سنگینی در حد اعدام داشته باشد.

کامیونداران می‌گویند افزایش شدید بهای انواع خدمات، از قیمت لاستیک گرفته تا سوخت و تعمیرات در حالی که کرایه حمل بار برای آنها تغییر چندانی نیافته، موجب شده که ضرر کنند. از سوی دیگر، دولت و برخی کارشناسان می‌گویند اگر کرایه حمل بار بیش از این افزایش یابد، بر تورم در کشور که در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته بیش از این خواهد افزود و می‌تواند موجب فروپاشی اقتصادی شود.