(عکس: حسن جدی، فلاش90)

در تظاهرات روز جمعه‌ی فلسطینیان در مرز نوار غزه با اسرائیل، که از مارس ۲۰۱۸ به نام «رژه‌ی بازگشت» هر هفته در این ناحیه براه می‌افتد، ۶۰۰۰ فلسطینی دست به تظاهرات زدند و چندصد تن آشوب کرده و علاوه بر پرتاب سنگ و بمب آتشزا و ابزار منفجره به سمت نیروهای دفاعی، کوشیدند حصار امنیتی را خراب کنند. سربازهای اسرائیل با گاز اشک آور و گلوله گرم پاسخ دادند. وزارت بهداشت حماس اعلام کرد در این درگیری ۶۹ تن از فلسطینیان مجروح شده‌اند که ۲۹ مورد به علت اصابت گلوله گرم بوده است.

در پی تظاهرات مشابه جمعه‌ی هفته گذشته، از نوار غزه به سمت اسرائیل راکت‌هایی پرتاب شد که به گفته حماس، متعلق به هیچیک از گروه‌های اصلی فلسطینی نبوده است.