(عکس: نوعم ریوکین فانتون، فلاش90)

یهودیان اسرائیل و جهان، روز یکشنبه را در سالگردِ ویرانی «بیت همیقداش» (بیت المقدس)، یعنی نیایشگاه ملی و مذهبی یهود به سوگ نشستند.

بر اساس سنت هرساله، روز نهم ماه عبری «آو» («تیشعا به آو») (Tishaa Beh Av) نامیده می شود، که به دلیل سالگردِ حمله و تخریب عبادتگاه بزرگ یهودیان در عهد باستان توسط دو حکومت ستمگرِ وقت، برای یهودیان جهان زمانی برای سوگ ملی- مذهبی می باشد.

بیت المقدس نخستین بار در سال ۵۸۶ پیش از میلاد مسیح، توسط بخت النصر پادشاه بابل مورد حمله و تخریب واقع گردید، که بر اثر همین رویداد، ساکنان اسرائیل در مناطق تحت تسلط امپراطوری بابل پراکنده شدند.

پس از آن، شهر اورشلیم مجددا در سال ۷۰ میلادی، توسط امپراطوری روم مورد حمله، تخریب و قتل عام واقع شد.

یهودیان سوگوار، به یاد دو واقعهٔ ناگوار تاریخیِ فوق الذکر، امروزه مرثیهٔ ارمیای نبی را می خوانند و در سوگی ملی – تاریخی- دینی هستند.

(عکس: نوعم ریوکین فانتون، فلاش۹۰)