شنبه شب، در یادبود بیست‌وچهارمین سالگرد ترور ایتسخاک رابین، نخست وزیر فقید اسرائیل، بنی گانتز در مقابل جمعیت دههاهزار نفری در میدان رابین، عهد کرد «نفرت‌ورزان را شکست خواهیم داد». شعار مراسم مانند بیست‌وچهار سال پیش، «صلح، آری، خشونت، نه» بود.

گانتز عهد کرد «کشور اسرائیل هرگز تسلیم نفرت نخواهد شد. کودکان اسرائیل از این پس در کشوری که رهبرانش نفرت را تقدیس می‌کنند، بزرگ نخواهند شد. اجازه نخواهم داد نفرت پیروز شود. اجازه نخواهید داد نفرت پیروز شود.» وی افزود نفرت‌پراکنی به یک اردوی سیاسی «محدود» نیست، و گمان حمله غیرمستقیم به نتانیاهو، رهبر اپوزیسیون زمان رابین را از میان برداشت. وی در سخنان خود کوشید در موضع سیاستمداری میانه‌رو بایستد. در طول سخنرانی وی جمعیت فریاد می‌زد «کی داره میاد؟ نخست وزیر بعدی!».

وی با اشاره به رویکرد بی‌تفاوت لیکود به راکت‌باران جمعه از غزه، گفت در دولتی که من تشکیل دهم، خواهیم کوشید به اقدامات پیشگیرانه بپردازیم اما اگر در جنوب آرامش کامل حکمفرما نباشد رهبران حماس شخصا مسؤول شناخته خواهند شد، مقرهای حماس نابود خواهد شد، خویشتنداری به پایان خواهد رسید.

مراسم با ویدئویی از رابین آغاز شد که می‌گفت «خشونت بزرگترین دشمن یک کشور دموکراتیک است. اسرائیل می‌بایست در مقابل خشونت بایستد، به خشونت خاتمه‌ دهد، و آن‌را از میان بردارد.» شیمعون شاباس، دبیرکل نخست وزیر دوران رابین، یارون زیلبرمان کارگردان فیلم ترور رابین، و نمایندگان سازمان مردم‌نهاد زنان برای صلح نیز از سخنرانان مراسم بودند.