گزارش تازه سازمان همکاری‌ و توسعه اقتصادی (OCDC) که این هفته منتشر شد، نشان می‌دهد که علیرغم افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش در دهه‌ی گذشته، اسرائیل همچنان از دیگر کشورها عقب است. مطالعه مزبور دریافت مبلغی که برای هر دانش آموز در اسرائیل صرف شده به طور متوسط از دیگر کشورهای توسعه‌یافته پایین‌تر است. در رده‌ی سرمایه‌گذاری در آموزش ابتدایی، اسرائیل در رده‌ی یکی‌مانده‌به‌آخر قرار دارد. این مطالعه همچنین دریافت شمار دانش‌آموزان کلاس‌های اسرائیل از دیگر کشورهای توسعه‌یافته بیشتر است، و آموزگاران مدارس ابتدایی و دبیرستان اسرائیل به طور متوسط از همتایان خود در دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، حقوق کمتری دریافت می‌کنند.

بنا به این گزارش، برای آنکه اسرائیل در ردیف دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قرار گیرد، می‌بایست ۱۳ میلیون شکل دیگر به بودجه آموزشی، که شامل بودجه‌ی آموزش مهدکودک نمی‌شود، بیفزاید. بنابه این گزارش، جامعه‌ی اسرائیل در شمار تحصیلکرده‌ترین‌ها در جهان است، اما فاصله با دیگر کشورها دارد کاهش می‌یابد.

«رافی پرتص»، وزیر آموزش در پاسخ به این گزارش گفت رقم مزبور اشاره به بهبود آموزش و دستمزد آموزگاران دارد. وی گفت به مشکل گسل مربوط به سرمایه‌گذاری برای هر دانش‌ آموز می‌بایست پرداخته شود.