(عکس: اسف پرتز)

یک شهر عظیم ۵۰۰۰ ساله در حفاری‌های باستان‌شناسی در نزدیکی شهر جدید هاریش، شمال اسرائیل، کشف شد.

در سه سال گذشته، اداره آثار باستانی اسرائیل، در همکاری با «نتیوه یسرائیل»، پیش از شروع ساختمان پل ورودی ترافیک شهر هاریش، به حفاری به منظور بازیابی مشغول بوده است.

مدیران پروژه حفاری این سایت عظیم را به «نیویورک» منطقه تشبیه کردند که در دوره‌های اولیه عصر مفرغ موجود بوده و حدود ۱۰۰۰ تن آنجا سکونت داشته‌اند.

(عکس: اسف پرتز)