(عکس: داوید کهن، فلاش90)

جامعه عرب‌های اسرائیلی همچنان به اعتراض علیه خشونت ادامه می‌دهد. کاروان اتوموبیل‌ها امروز از شمال و جنوب به سمت مجتمع دولت در اورشلیم می‌روند تا علیه آنچه رهبران عرب‌های اسرائیلی از آن به عنوان شکست دولت در مقابله با خشونت در این بخش از جامعه یاد می‌کنند، اعتراض کنند.

ایمن عوده، رهبر حزب «فهرست مشترک» گفت زندگی عرب‌های اسرائیل زیر سایه‌ی جنایات سازمان‌یافته می‌گذرد و نمی‌تواند این وضعیت را تحمل کند. وی این ادعا که عرب‌ها از همکاری با پلیس خودداری می‌کنند را رد کرد. وی گفت پلیس فقط به تحقیق پیرامون سه‌درصد از تیراندازی‌هایی که در میان این جامعه روی می‌دهد، اقدام کرده است.

(عکس: داوید کهن، فلاش۹۰)