(عکس: گیلی یاعاری، فلاش90)

فلسطینیان می‌بایست ۳۰۰ میلیون شکل برای پوشش قرض فلسطینیان به کمپانی برق به اسرائیل بپردازند. دویست میلیون شکل از مالیاتی که اسرائیل از جانب تشکیلات خودگردان فلسطینی دریافت می‌کند، سربسر خواهد شد. یکصد میلیون شکل دیگر از سوی کمپانی برق اورشلیم شرقی پرداخت خواهد شد.

این تصمیم، دیروز در جلسه‌ای در اورشلیم با حضور وزیر دارایی فلسطینیان، هماهنگ‌کننده‌ی فعالیت‌های دولتی اسرائیل در قلمروها، مدیرکل خزانه‌داری اسرائیل و مدیران اجرایی کمپانی برق اتخاذ شد. دو جانب همچنین موافقت کردند در تنظیم توافقنامه‌ی مناسبی برای خرید برق تشکیلات خودگردان فلسطنی از کمپانی برق اسرائیل بکوشند.

(عکس: گیلی یاعاری، فلاش۹۰)