در پی تظاهرات اخیر در ایران، «نفتالی بنت»، وزیر دفاع اسرائیل، پیامی ویژه به کارشناسان نرم‌افزار در سراسر جهان فرستاد تا به مردم ایران کمک کنند.

در اینجا ویدئویی از پیام «بنت» را می‌بینید که در صفحات فیس‌بوک و حساب توئیتر او منتشر شده و طی آن از فناوران سراسر جهان دعوت می‌کند دست بدست هم داده و به امکان دسترسی ایرانیان به شبکه‌های اجتماعی کمک کنند.