(عکس: سباستین شینر، رویترز)

اسرائیل و سوئیس قصد دارند در یافتن جایگزین مناسبی برای آژانس کار و امداد سازمان ملل (UNRWA) که به پناهندگان فلسطینی کمک می‌کند، همکاری کنند.

این طرح مشترک، در سفر وزیر خارجه اسرائیل، ایسرائل کاتص به سوئیس مورد مذاکره قرار گرفت. کاتص دستورات لازم برای تنظیم پیش‌نویسی که چارچوب‌های جایگزین خدماتی که آژانس پناهندگی ارائه می‌دهد را به مقامات وزارت خارجه داده است، و همچنین معین کرده است که در این راستا با نمایندگان دیگر کشورها نیز همکاری کنند.

کاتص روز گذشته در سوئیس با وزیر خارجه این کشور، «ایگنازیو کاسیس» و رئیس جمهور، «یولی مورر» دیدار کرد، و پیرامون نیاز به یافتن جایگزینی برای آژانس امداد و کار سازمان ملل، که به گفته‌ی وی موقعیت پناهندگی فلسطینیان، مناقشه اسرائيل و فلسطینیان، و مطالبه فلسطینیان تحت عنوان «حق بازگشت» را دائمی و همیشگی نموده، مذاکره نمود.

کاسیس، وزیر خارجه سوئیس، در گذشته نیز علیه آژانس امداد و کار سازمان ملل اظهار نظر کرده، و آن را «نه راه حل»، بلکه «مشکل» خوانده است. کاسیس در ملاقات با کاتص اشاره کرد که اعضای آژانس امداد و کار در غزه با سازمان‌های تروریستی فلسطینی علیه اسرائیل همکاری کرده‌اند.

سوئیس یکی از کشورهایی است که در تامین مالی آژانس امداد و کار سهیم اند، و اخیرا از انتقال مبالغ افزوده به دلیل چند پرونده فساد در رابطه با آژانس امداد و کار خودداری کرده است.

(عکس: سباستین شینر، رویترز)