(عکس: یوناتان زیندل، فلاش90)

اسرائیل، قبرس، و یونان رابطه ای مشارکت آمیز میان سه کشور در زمینه انرژی ایجاد کرده اند، و ایالات متحده در اوایل سال جاری به مذاکرات مربوط پیوست. وزرای انرژی سه کشور و معاون اول وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در جلسه ای که در آتن تشکیل شد، ابراز داشتند این رابطه به تعمیق روابط ایشان منجر شده و میتواند علاوه بر کاهش تنش به روابط نزدیکتر در مدیترانه شرقی بینجامد.

از موضوعات مورد بحث در جلسه چهارشنبه، نقض حقوق انحصاری اقتصادی قبرس از سوی دولت ترکیه بود که با ارسال کشتیهای حفاری به قلمرو آبی قبرس به اکتشاف منابع گاز طبیعی اقدام کرده است.

«یوآل اشتاینیتص»، وزیر انرژی اسرائیل، در جلسه به همکاریهای انرژی-محور میان اسرائیل، مصر، و اردن و صدور گاز اسرائیل به مصر در آینده نزدیک اشاره کرد و ابراز داشت این همکاریها میتواند زمینه های حسن نیت را بنا کند. اشتاینیتص همچنین ابراز امیدواری کرد روند پروژه بلندپروازانه خط لوله گاز مدیترانه شرقی که گاز کشورهای این ناحیه را به اروپا متصل خواهد کرد، تسریع شود.

معاون اول وزارت خارجه ایالات متحده در جلسه گفت «انرژی میتواند پلی به سوی ثبات سیاسی و پیشرفت اقتصادی بیشتر باشد».

(عکس: یوناتان زیندل، فلاش۹۰)