سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به بیانیه سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در خصوص عملکرد ایران در منطقه، ادعا کرد که ایران کاهش تنش در منطقه را تنها از طریق مقابله جدی با اقدامات مخرب اسرائیل می‌داند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی در واکنش به بیانیه سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، مدعی شد: «جمهوری اسلامی ایران، کاهش تنش در منطقه را تنها از طریق مقابله جدی تمامی طرف ها با اقدامات مخرب، مداخله جویانه و غیرانسانی اسرائیل می داند.»

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آلمان خواست تا «با در نظر گرفتن واقعیت های منطقه و همچنین قطع حمایت از جنایات ویرانگر اسرائیل از جمله در فلسطین، لبنان و سوریه، انتظارات موجود در خصوص نقش موثر و سازنده در مسیر کمک به استقرار صلح و ثبات پایدار در منطقه را مورد توجه بیشتر قرار دهد.»

این مقام ارشد وزارت خارجه ایران، حمایت جمهوری اسلامی از «ملت های مظلوم منطقه از جمله مردم فلسطین را از تعهدات انسانی و اسلامیِ تهران دانست و بر تداوم آن تاکید کرد.»