(عکس: رونیت سچی-فاینرو)

پژوهشگران دانشگاه تل آویو واکسن مقابله با ملانوما، بدخیم‌ترین نوع سرطان پوست را تولید کردند. تمرکز این پژوهش بر یک نانو- ذره است که واکسن تازه بر اساس آن تولید شده است. تا کنون، این روش آزمایش شده و تاثیر آن در جلوگیری از گسترش ملانوما در نمونه‌های موش، و در درمان تومورهای ابتدایی و دگردیسی ناشی از ملانوما مسلم شده است.

پروفسور «رانیت ساچی-فینارو»، پژوهشگری که در راس این پژوهش و رئیس دانشکده فیزیولوژی و داروشناسی، و رئیس آزمایشگاه پژوهش سرطان و نانوداروی دانشکده داروسازی «سکلر» دانشگاه تل آویو است، گفت رویکرد معطوف به واکسن، که در مقابله با انواع بیماریهای ویروسی متاثر تشخیص داده شده، برای مقابله با سرطان هنوز تولید نشده است.

(عکس: رونیت سچی-فاینرو)