(عکس: تومر نیف، فلاش90)

اخبار کانال ۱۲ اسرائیل، غروب دوشنبه در گزارش به نقل از منابعی در نیروی دفاعی گفت هواپیماهای اسرائیل بر فراز آسمان، و آماده شلیک و انهدام تاسیسات مربوط پروژه موشک‌های نقطه‌زن حزب‌الله در لبنان بوده،‌ و اگر به سربازان سرنشین جیپ زره‌پوش آسیبی وارد شده بود، بلافاصله به هدف‌های مورد نظر شلیک می‌کردند، و به نقل از منبع مزبور، آسیب ندیدن سربازان مایه‌ی نجات برنامه موشک نقطه‌زن حزب‌الله شد.

روز دوشنبه همچنین شبکه تلویزیونی مربوط به حزب‌الله فیلمی منتشر کرد از موشک‌های ضدتانک که در فاصله‌ی نزدیک جیپ زره‌پوش نیروی دفاعی اصابت کردند، دودی که به هوا برخاست دیده ‌شد اما اصابت مستقیم به جیپ دیده نشد؛‌ ظاهرا ترکش انفجار به تایر جیپ اصابت کرده است.

یک منبع اسرائیلی گفت فیلم و عکس از سربازان مجروح اسرائیلی که با هلیکوپتر از محل بیرون برده می‌شوند به منظور فریب حزب‌الله بوده که تصور کند حمله به آسیب جانی منجر شده است.

(عکس: تومر نیف، فلاش۹۰)