(عکس: آنا نیوز)

فرمانده اسبق سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ادعا کرد: «ترامپ از صهیونیست‌های قهاری است که بیش از صهیونیست‌های دیگر به‌دنبال حفظ منافع اسرائیل است. »

پاسدار محسن رضایی در گفتگو با خبرگزاری آنا، مدعیِ «چراغ سبز آمریکایی‌ها به اسرائیل برای شهرک‌سازی» شد و اظهار کرد: «با توجه به نزدیک بودن انتخابات آمریکا، ترامپ به‌دنبال جلب حمایت صهیونیست‌هاست و سرشت و طبیعت ترامپ صهیونیستی بودن اوست.»

مقامات جمهوری اسلامی، از اسرائیل و حامیان اسرائیل، بعنوان «صهیونیست» یاد می کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی، بدون اشاره به پیشنهادات تاریخی ترامپ به فلسطینیان، ادعا کرد:‌ «با حضور ترامپ در صحنه اداره آمریکا بیشترین نزدیکی را با اسرائیل به‌صورت علنی، لخت و عریان مشاهده می‌کنیم.»

(عکس: آنا نیوز)