شب گذشته، در پاسخ به دو خمپاره که به شورای منطقه‌ای «شاعار هانیگیف» پرتاب شد، نیروی هوایی اسرائیل دو بار به نوار غزه حمله کرد. جت‌های جنگنده هدف‌های حماس را در شمال نوار غزه و نیز یک پایگاه پلیس دریایی حماس در شهر غزه را بمباران کردند. هیچ آسیب جانی گزارش نشده است. در پایان هفته قرار است «محمد العمادی»، فرستاده‌ی قطر با یک قسط دیگر از کمک مالی برای نوار غزه وارد شود.