(عکس آرشیو: AP)

دانی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد از ریاست شورای امنیت سازمان ملل و سایر بدنه‌های سازمان ملل خواسته حمله تروریستی در آلمان را محکوم کنند و گامی علیه تروریسم یهودی‌ستیز بردارند. وی گفت یهودی‌ستیزی در اروپا در حال گسترش است و سراسر جهان را با خطر روبرو کرده است. وی تاکید کرد که جامعه‌ی بین‌المللی می‌بایست علیه یهودی‌ستیزی اعلان جنگ بدهد و قاطعانه با آن به مقابله برخیزد.

(عکس آرشیو: AP)