(عکس: کوبی گیدعون، GPO)

یکی از کمپانی‌های پیشرو حشیش درمانی اسرائیل، آی‌ام‌سی، (کمپانی بین المللی حشیش درمانی)، سال آینده صادرات تولیدات خود به آلمان را از طریق شرکت توزیع‌کننده‌ی آلمانی آغاز خواهد کرد.

آی‌ام‌سی تنها یکی از کمپانی‌هایی است که با دستاوردهای خود، اسرائیل را به عنوان پیشرو در صف جلو صنعت تازه‌پای حشیشِ درمانی جهان قرار داده است.

(عکس: کوبی گیدعون، GPO)