(عکس: رویترز)

صبح روز یکشنبه، مصادف با عید قربان مسلمانان، و روز روزه‌ی سوگواری یهودیان، «تیشا بآو»، با ورود جمع ۱۵۰ نفره یهودی که تحت نظارت شدید نیروی پلیس به مجتمع تپه معبد مقدس وارد شدند، با برخورد خشونت آمیز زائران مسلمان که به سمت گروه صندلی و دیگر اشیای در دسترس پرتاب کرده و شعارهای ملی گرا دادند، به زدوخورد میان تظاهرکنندگان انجامید. بنا به گفته ارتش، پلیس کوشیده است که شورش را خوابانده و نظم عمومی را حفظ کند. در برخورد با تظاهرکنندگان، پلیس از گاز اشک آور، گلوله پلاستیکی، و دیگر ابزار کنترل شورش استفاده کرد. در این زدوخورد، ۶۱ تن از تظاهرکنندگان و ۴ پلیس زخمی شده اند.

(عکس: رویترز)