آوی کوخاوی در سخنرانی روز چهارشنبه پیرامون طیف وسیعی از امور امنیت ملی و وضعیت «نیروهای دفاعی اسرائیل»، گفت برای دفع طرح‌های ایران و نایبان جنگی‌اش، نیروی دفاعی در سراسر منطقه، آشکار، پوشیده، و در خفا، «حتی با وجود خطر جنگ»، به فعالیت مشغول است. همچنین به اسرائیلی‌ها صریحا هشدار داد در صورت بروز جنگ بعدی، جبهه داخلی به شدت آسیب خواهد دید.

کوخاوی گفت با توجه به پیشگیری‌های موثر اسرائیل، احتمال نمی‌دهد جنگی در شُرُف وقوع باشد، اما تاکید کرد با پیشرفت‌ فناوری گروه‌های تروریستی، اگر جنگی روی دهد، فاجعه‌بارتر از جنگ‌های پیشین خواهد بود؛ رئیس ستاد نیروهای دفاعی همچنین افزود «هیچ‌یک از دشمنان ما خواهان جنگی در حال حاضر نیست».

او با اشاره به حصار امنیتی و مانع زیرزمینی جدید که در مرز با غزه در حال ایجاد است، گفت «تا تابستان ۲۰۲۰ تکمیل می‌شود»، همچنین تدابیر امنیتی امتداد مرز شمالی و داخل کرانه باختری نیز برای ممانعت از حمله‌های تروریستی، تقویت می‌شود. وی افزود برنامه‌ وی در راه آمادگی برای جنگی چندساله، به علت بن‌بست سیاسی کنونی که مانع از تصویب بودجه‌ی آن است، معلق مانده است.