(عکس: سخنگوی نیروی دفاعی اسرائیل)

هفته‌ی آینده، نیروی دفاعی اسرائیل، تمرینات‌ دوسالانه‌ی هوایی «پرچم آبی» را که تاکنون چهاربار و آخرین بار در ۲۰۱۷ انجام شده، برگزار می‌کند و برای اولین بار جت‌های مخفیکار جنگنده اف۳۵ در آزمون شرکت خواهند داشت.

به گفته نیروی دفاعی اسرائیل، قرار است بیش از ۱۰۰۰ نفر در تمرینات ۱۲ روزه شرکت کنند. دست کم چهار کشور، از جمله ایالات متحده، یونان، آلمان، ایتالیا، کارکنان هوایی خود را برای شرکت تمرینات به اسرائیل اعزام خواهند کرد، و شمار دیگری از کشورها کارکنان هوایی را برای مشاهده عملیات و نه شرکت در تمرینات، به اسرائیل اعزام خواهند کرد. در این تمرینات، زدوخوردهای هوا به هوا، و هوا به زمین، در شبیه‌سازی تهدید موشک‌های پیشرفته زمین به هوا و جنگ در قلمرو دشمن تمرین خواهد شد. به گفته‌ی نیروی دفاعی، این تمرینات بین‌المللی نه تنها توانایی‌های دفاع هوایی اسرائیل را تقویت می‌کند، بلکه روابط دیپلماتیک با کشورهای شرکت‌‌کننده را نیز استحکام می‌بخشد.

(عکس: سخنگوی نیروی دفاعی اسرائیل)