(عکس آرشیو: فلاش90)

دادستان کل اسرائیل، آویخای مندلبیت، روز دوشنبه در بیانیه‌ی وزارت دادگستری، با اشاره به این که بنیامین نتانیاهو نخست در حال حاضر هنوز در یک دادگاه محکوم نشده و اقدامات احتمالی تجدیدنظر نیز بی‌نتیجه نمانده، و با اشاره به این که وی منصب وی در یک دولت موقت است، و نخست وزیر یک دولت موقت طبق قانون می‌بایست تا تشکیل دولت بعدی در مقام خود باقی بماند، نوشت «کناره‌گیری نخست وزیر یک دولت موقت توجیه عملی ندارد». «نمی‌توان گفت نخست وزیر دولت موقت مکلف به کناره‌گیری از منصب خود است».

پانل مقامات ارشد حقوقی که پیامدهای پیگرد نتانیاهو را بررسی کرد، در رابطه با ترک دیگر مناصب وزارتی وی، و نیز این مساله‌ی اساسی که آیا وی قادر به تشکیل دولتی در آینده خواهد بود، هنوز به بحث ننشسته است.

دادستان کل با استناد به یک حکم دادگاه عالی در ۲۰۰۸، گفت «به همین ترتیب، وضعیت کنونی موقت مرخصی نامحدود نیز می‌بایست به عرصه‌ی‌ سیاسی-اجتماعی واگذار شود».

(عکس آرشیو: فلاش۹۰)