در پی تهاجم سه راکت از نوار غزه به قلمرو اسرائیل در طول روز، نیروی دفاعی چهارشنبه شب مواضع گروه تروریستی حماس را در نوار غزه بمباران کرد. شلیک ضدهوایی به هواپیماهای مهاجم اسرائیلی، آژیرهای خطر جوامع «زیکیم» و «مواکیم» را به صدا در آوردند، و به نوبه خود باعث شلیک موشکهای دافع «گنبد آهنین» شدند، و چون آژیر اشتباه بوده و موشکی برای خنثی کردن نبوده، موشکهای ضدهوایی بنا به تنظیمات خود، در هوا بطور اتوماتیک منفجر شدند. آژیر اشتباه باعث شد صدها تن از ساکنان شهری در جنوب «اشکلون» با شتاب به سمت پناهنگاهها بدوند، که طی آن یک زن ۷۶ هنگام شتاب به سمت پناهنگاه، دچار جراحات سطحی شد. گزارشی از تلفات واقع در نوار غزه ارائه نشده است.

(عکس: شورای شهر اشکلون)