نیمه‌شب سه‌شنبه، جت‌های نیروی دفاعی اسرائیل در پاسخ به راکت‌هایی که سرشب از نوار غزه به اسرائیل پرتاب شد، به هدف‌های حماس در جنوب نوار، از جمله یک کارخانه‌ی اسلحه، حمله کردند. اندکی پس از حمله‌ی هوایی مزبور، آژیرها در شهر اشکلون بصدا درآمده و هزاران نفر از ساکنان شهر به پناهگاه‌ها گریختند. شهرداری اشکلون احتمال داد علت بصدا درآمدن آژیرها، آتش ضدهوایی‌های نوار غزه باشد. یکی از راکت‌ها را سربازان سامانه دفاع موشکی گنبد آهنین سرنگون دهند، دومی در زمینی باز در ناحیه‌ی شئار هنیگیف در جنوب اسرائیل به زمین افتاد. از آسیب جانی و مالی گزارشی در دست نیست.