(عکس آرشیو: حسن جدی، فلاش90)
(عکس آرشیو: حسن جدی، فلاش90)

گزارشهای رسیده از غزه حاکی است حماس در دورنگهداشتن تظاهرکنندگان از حصار مرزی نقش داشته است. در ویدئویی که در نوار دست-بدست می‌شود، ماموران امنیتی حماس با یونیفرم در کنار حصار مشاهده می‌شوند، و جیپ‌های ارتش اسرائیل نیز چندمتر آنسوتر، آنور حصار، دیده می‌شود. مقامات حماس در حالیکه به جوانی فلسطینی با تکان دست اشاره می‌کنند دیده می‌شوند و اندکی بعد، جوان از دیدرس خارج می‌شود و به سمت نوار می‌دود، و جیپ‌های نیروی دفاعی محل را ترک می‌کنند. بنا به منابع فلسطینی، این ویدئو در شرق «جبلیه» در بخش شمالی نوار ضبط شده است.

روز جمعه نزدیک به ۶۰۰۰ فلسطینی در امتداد حصار مرزی غزه برای تظاهرات هفتگی رژه بازگشت گرد آمدند، و ضمن تظاهرات یک نماد صلیب شکسته به همراه پرچم فلسطینی بر حصار آویخته شد. فلسطینی‌ها گفتند ۵۱ تن در تظاهرات زخمی شدند که ۲۴ مورد بر اثر تیراندازی نیروی دفاعی اسرائیل بوده است.

(عکس آرشیو: حسن جدی، فلاش۹۰)