(عکس: یوناتان زیندل، فلاش90)

صبح امروز، انتصاب نفتالی بنت به وزارت دفاع از سوی کابینه تایید شد. روز جمعه، نتانیاهو در اقدامی که به منظور حفظ یکپارچگی بلوک ۵۵-قانونگزار شامل احزاب لیکود، ارتدکس افراطی، و جناح راست انجام شد، منصب مزبور را به بنت پیشنهاد کرد. بنت، انتصاب به این مقام که سال‌هاست در انتظار آن بوده را در صورتی که یک دولت اتحاد یا ائتلافی جناح راست تشکیل شود، پذیرفت.

قرارداد مزبور شامل ادغام «راست نو» با «لیکود» است که در نتیجه لیکود را با ۳۵ کرسی، به بزرگترین گروه کنست در مقابل ۳۳ کرسی «آبی و سفید» بدل می‌کند.

(عکس: یوناتان زیندل، فلاش۹۰)