بنا به گزارش‌هایی، اسرائیل در حال حاضر به ترغیب مهاجرت غزه‌ای‌ها مشغول است و حاضر است به آنها اجازه دهد برای خروج به کشورهای دیگر از فرودگاه‌های اسرائیل استفاده کنند.

مقامات ارشدی که در سفر نخست وزیر اسرائیل به اوکراین در این کشور با او همراه هستند، به خبرنگاران گفتند که اسرائیل حتی آماده‌ی پرداخت هزینه‌ی بلیط پرواز آنها است و می‌کوشد کشورهای دیگری را بیابد که مایل به جذب آنها باشند. این مقامات که به شرط محفوظ ماندن نام خود سخن گفتند، اظهار داشتند تا کنون هیچ کشوری حاضر به قبول آنها نشده است.

به گفته این مقامات، حدود ۳۵۰۰۰ غزه‌ای، اکثرا جوان و تحصیلکرده، در ۲۰۱۸ از طریق مصر خارج شده‌اند، و این رقم شامل آنها که رفته و بعدتر بازگشتند، نمی‌شود. گفته می‌شود مهاجرت آنها در وهله اول به دلیل وضعیت اقتصادی نابسامان نوار غزه تحت حاکمیت حماس است. نزدیک به ۱۵۰ پزشک در میان آنها که خارج شدند، بوده‌اند. اکنون حماس پزشکان را از خروج منع کرده است.

«آیلت شاکد» رهبر حزب «یمینا» گفت وی هنگامی که وزیر دادگستری بوده، این موضوع را چندین بار در کابینه مطرح کرده است اما هیچ پیشرفتی در موضوع حاصل نشده است.

«احمد تیبی» از فهرست متحد عرب در رویکرد به این گزارش گفت این چیزی که «انتقال داوطلبانه» نامیده می‌شود، در ۱۹۴۸ «پاکسازی قومی» نامیده می‌شد.