(عکس: هدس پروش، فلاش90)

روز دوشنبه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اظهار داشت موضع خود علیه ساختمان‌سازی در کرانه غربی را چنانکه بود حفظ کرده، و با محکومیت طرح ایجاد شهرکی با ۲۳۴۲ مسکن که ماه گذشته از سوی اداره‌ی برنامه‌ریزی عالی سازمان مدیریت شهری اسرائیل تصویب شد، نوشت: «تمامی فعالیت‌های شهرک‌سازی طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی محسوب می‌شوند و قابلیت راه‌حل دوکشور ‌برای ‌دوملت و دورنمای صلح پایدار را فرومی‌کاهند».

اتحادیه‌ی اروپا همچنین تصمیم به تایید گسترش جاده‌ای که برای پیوستن شهرک‌ها به اورشلیم ایجاد شده و از بیت‌اللحم می‌گذرد را محکوم کرد، و گفت «تجزیه‌ی کرانه باختری را تثبیت می‌کند».

دیدبان امور شهرک‌سازی، «صلح، همین حالا» تخمین زده است پروژه مزبور «شمار شهرک‌نشینان ناحیه‌ی بیت‌اللحم را بسیار افزایش می‌دهد».

(عکس: هدس پروش، فلاش۹۰)