درباره ما

بخش فارسی صدای اسرائیل یکی از زیرمجموعه‌های بنگاه رادیو و تلویزیون اسرائیل است.

تاریخچه:
بخش فارسی صدای اسرائیل، به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بنگاه تازه‌تأسیس رادیو و تلویزیون اسرائیل، از دی‌ ماه سال ۱۳۹۶، پس از وقفه‌ای چند ماهه، کار خود را از سر گرفت. بنگاه رادیو و تلویزیون اسرائیل مجموعه‌ای ملی و فرادولتی است که بخش عمده هزینه آن از طریق مالیات عمومی تأمین می‌شود. این مجموعه شامل چندین شبکه رادیویی و تلویزیونی به زبان‌های مختلف، از جمله عبری، عربی، انگلیسی، فرانسه، امهری و فارسی می‌شود.
بخش فارسی صدای اسرائیل یکی از نخستین رسانه‌های فارسی‌زبان بود که در خارج از ایران تأسیس شد. نخستین برنامه صدای اسرائیل به زبان فارسی در سال ۱۳۳۷ پخش شد. پخش برنامه فارسی صدای اسرائیل تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶، به جز وقفه‌ای کوتاه، ادامه یافت. در پی منحل شدن سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل در بیستم اردیبهشت ۱۳۹۶، برنامه‌های بخش فارسی صدای اسرائیل نیز قطع شد.
با شکل‌گیری بنگاه تازه‌تأسیس رادیو و تلویزیون اسرائیل، برنامه‌های بخش فارسی صدای اسرائیل نیز بار دیگر از سر گرفته شد. نخستین برنامه ما در چارچوب جدید در روز یکشنبه، هفدهم دی ماه ۱۳۹۶ به سوی ایران و جهان پخش شد.
اهداف:
نخستین هدف صدای اسرائیل آگاهی‌رسانی به مخاطب و انتشار اخبار صحیح است. بیشترین بخش از گزارش‌های خبری بخش فارسی صدای اسرائیل به امور ایران، اسرائیل و خاورمیانه اختصاص دارد. در کنار خبر و تحلیل خبری، برنامه‌های فرهنگی و هنری نیز بخشی دیگر از زمان ما را به خود اختصاص می‌دهد.
با توجه به اینکه اکثریت مطلق جمعیت ایران را جوانان تشکیل می‌دهند، بخش فارسی صدای اسرائیل نیز در دوره جدید کار خود، می‌کوشد برنامه‌های بیشتری برای این نسل و هماهنگ با ذائقه این نسل تدارک ببیند؛ هرچند که این به معنای فراموش کردن شنوندگان وفاداری نیست که دهه‌ها مخاطب ما بوده‌اند.
نظر به اینکه نبود هرگونه رابطه رسمی میان ایران و اسرائیل، به علاوه تبلیغات ضداسرائیلی جمهوری اسلامی، موجب شده که بسیاری از ایرانیان شناخت صحیحی از اسرائیل نداشته باشند، معرفی این کشور، با همه مزایا و کاستی‌های آن، از دیگر اهداف صدای اسرائیل است. ما همچنین می‌کوشیم که پلی باشیم برای پیوند دادن دو ملت ایران و اسرائیل.

راه‌های دریافت
برنامه‌های فارسی صدای اسرائیل، در روزهای یکشنبه تا پنجشنبه، در ساعت شش و سی دقیقه شامگاه ایران، برابر با پنج عصر اسرائیل، چهار بعد از ظهر اروپای مرکزی، هفت بامداد ساحل غربی آمریکا و ده صبح ساحل شرقی آغاز می‌شود. برای شنیدن برنامه می‌توانید از یکی از امکانات زیر استفاده کند:
ماهواره: Hotbird سیزده درجه شرقی
فرکانس: ۱۱۲۰۰ مگاهرزتز
پولاریزاسیون: عمودی
سیمبُل رِیت: ۲۷۵۰۰
اف.ای.سی: ۵/۶
همین وبسایت:
تارنمای بنگاه رادیو و تلویزیون اسرائیل: www.voisfarsi.com
نشانی ایمیل صدای اسرائیل: inja@voisfarsi.com
در کنار این امکانات، هر از گاهی برنامه ما به صورت تصویری از طریق صفحه فیسبوک صدای اسرائیل قابل دیدن است به نشانی:
www.facebook.com/voisfarsi
برای آگاه شدن از آخرین اخبار، می‌توانید توییتر صدای اسرائیل را دنبال کنید:
@voisfarsi